STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Skal man jobbe som Skipsoffiser er videregående sikkerhetskurset for sjøfolk (IMO80) nødvendig.

course-thumbnail

Obligatorisk kurs

Skipsoffiserer er en samlebetegnelse for Kaptein, Styrmann eller Skipslege. Kurset er obligatorisk for alle Skipsoffiserer, men også for andre med lederansvar for beredskapsfunksjoner ombord på båt/skip.

Bygg kunnskap – Bli mer beredt og skap trygghet

Kurset går på grunnleggende sikkerhet og beredskapsopplæring, både for å unngå at uønskede hendelser ikke oppstår, men også for å lære hva man skal gjøre om noe uforutsett skjer.

På kurset får man god oppfølging av erfarne instruktører. Er det noe vi bør ta hensyn til, tilpasser vi opplegget slik at man føler seg komfortabel.

Forkunnskaper STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk
Gjennomføring Går over 10 ukedager.
Undervisningstider:

Første dag 10:00 – 17:00 Øvrige dager 08:30 – 15:30
Eksamen/prøve Slutt test i henhold til STCW kodens tabeller
Dette lærer du:
 • Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under ogetter utsetting.
 • Betjene motor på en redningsfarkost.
 • Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet.
 • Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler.
 • Gi førstehjelp til overlevende.
 • Lede brannslokkings -operasjoner om bord på skip.
 • Organisere og lære opp brannlag.
 • Inspisere og vedlikehold anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking.
 • Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse.
 • Gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord
Inkludert i prisen
 • Lunsj
 • Kursbevis
Ikke inkludert i prisen
 • Overnatting
 • Transport
Betaling
Kursbevis Man vil bli tildelt kursbevis for gjennomført og bestått kurs siste kursdag. Gyldig legitimasjon må forevises.
Fornying For å kontinuerlig ha godkjent sertifikat må man gjennom et repetisjonskurs hvert 5 år.
Endring av kursdato Må avtales senest 3 dager før kursstart i kontortid: 08:00-16:00
Avmelding
 • Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema.
 • Man kan avbestille inntil 7 dager før kursstart.
 • Ved sykdom må legeerklæring fremvises.
 • Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift!

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Oktober 2022
Bergen
check
mandag 10. til fredag 21.
Dag
kr 25 178,-
November 2022
Horten / Oslo
check
mandag 21. til onsdag 30.
Få plasser
Dag
kr 34 100,-