Brønnteknikk VG2

Jobb på rigg som dekksarbeider eller boredekksarbeider. Brønnteknikk gir god forståelse om hva som foregår på en plattform og de ulike boreoperasjonene. Kurset er første steg mot en jobb offshore.

course-thumbnail

God lønn, mye fritid og spennende karrieremuligheter er motivasjonen for mange som søker jobb offshore. Høres det ut som noe for deg? Da er Brønnteknikk VG2 en god start.

Her får du opplæringen du trenger for å jobbe på boredekket og i produksjonsarbeid på oljeplattformer, og vil lære om boring fra både faste og flytende offshoreinstallasjoner.

Kombiner kurs og fulltidsjobb

Brønnteknikk gjennomføres nettbasert 2 kvelder i uken i løpet av et halvt år. Går du glipp av en samling, kan du se opptak av undervisningen når det passer deg. Ønsker du mindre studiebelastning, kan du bruke lengre tid, for eksempel et år, på å fullføre. Kurset er lagt opp slik at du fint kan gjennomføre selv om du jobber eller har andre forpliktelser.

Jobb deg oppover

Med Brønnteknikk VG2 i bunnen har du mulighet til å jobbe deg oppover i gradene, fra dekksarbeider via boredekksarbeider og helt opp til tårnmann og boresjef.

Siden vi startet å utvinne 1960 har olje og gass næringen vært den viktigste i Norge, både når det gjelder inntekter til staten, investeringer og andel av total verdiskapning. Norsk sokkel vil også fremover ha stor betydning. Johan Sverdrup feltet som startet i 2019 har alene en forventet levetid på 50 år.

Lær av de beste

Siden vi startet opp i 2005 har over 2500 deltakere gjennomført Brønnteknikk hos oss, og vi er nå landets største arrangør av borekurs.

Kurset er eksamensrettet og på nettskolen får du tilgang til fagstoff, forelesningsnotater og videoer i tillegg til forelesningene. Slik kan du enkelt holde deg oppdatert, repetere stoff og forberede deg til eksamen.

Løpende påmelding, fleksibel betaling

Vi har løpende påmelding på Brønnteknikk, noe som gjør at du kan starte allerede nå med eksamen mot slutten av året.

Kurset er lånekasse godkjent. Du kan også velge delbetaling hvis det passer bedre. Deltakere på Brønnteknikk får også rabatt på våre andre offshore kurs.

Forkunnskaper For jobb som dekksarbeider bør man ha 3 års arbeidserfaring fra et praktisk rettet yrke.
For jobb som boredekksarbeider er det anbefalt med 5 års arbeidserfaring eller fagbrev innen

 • Teknikk og industriell produksjon (TIP)
 • Elektrofag
 • Mekaniske
 • Kjemi og prosess.

Se fagbrevoversikt her

Gjennomføring Nettbasert undervisning og ca. 260 timer selvstudium.

Datoer for eksamen og informasjon eksamen.
Det er ikke undervisning juli og desember.
Det må være minimum 12 deltakere påmeldt for at kurset skal gå som planlagt.
Merk at vi forbeholder oss retten til å foreta endringer, basert på tilgjengelighet.

Dette lærer du Boring:

 • Sammenligne bruksområder og egenskapene til de vanligste boreinnretningene.
 • Forklare virkemåtene til boreslammet og slamsirkulasjonssystemet.
 • Gjør greie for virkemåten til røykhåndteringsutstyr i boremodulen og bevegelig utstyr i boretårnet.
 • Beskrive bruk av løst boreutstyr, borerør og nedihullsutstyr.
 • Reflektere over hvordan geologiske forhold kan påvirke boreoperasjoner og brønnbygging.
 • Forklare oppbyggingen av brønnen, og koplingen mellom brønnhodet og boreinnretningen.
 • Beskrive sementering av foringsrør og tilhørende utstyr.
 • Vurdere en passende borestreng med bore- og loggeutstyr for ulike brønnseksjoner.
 • Beregne volum og væsketrykk i brønn, og reflektere over sikkerhetsmarginer.
 • Drøfte ulike barrierer under boreoperasjoner.
 • Beskrive hvorfor brønner stenges permanent, og om ulike virkemidler som blir benyttet som barrierer.

Komplettering og brønnservice:

 • Beskrive reservoaregenskaper på norsk kontinentalsokkel og dannningen av petroleumsreservoarer.
 • Beskrive passende løsninger for komplettering ut fra egenskapene til reservoaret.
 • Beskrive hvordan og hvorfor brønnen og utstyr blir klargjort for komplettering.
 • Gjøre greie for utstyret i den øvre kompletteringa og hvordan barriereelementene kan hindre utslipp til det ytre miljøet.
 • Sammenligne bruksområde og egenskaper til de ulike installasjonstypene som blir brukt til olje- og gassproduksjon.
 • Forklare virkemåten til og plasseringen av ventiltre på brønnen.
 • Beskrive og reflektere over nytteområder av oppstarts- og drepemetoder for produksjonsbrønner.
 • Forklare barriere-, overflate- og nedihullsutstyr til kabel- og kveilerørsoperasjoner til levende og drepte brønner.
 • Beskrive lett brønnintervensjon fra båt eller rigg.

Prosedyrer og praksis:

 • Beskrive og reflektere over hvordan planlegging, utføring og rapportering av arbeidsoperasjoner skal gjennomføres, i samsvar med gjeldende prosedyrer og standarder.
 • Gjennomføre vedlikehold, kontroll, måling og dokumentasjon av utstyr som skal kjøres i brønn.
 • Reflektere over formålet og risikoen med gjennomføring av trykktesting og lekkasjetesting.
 • Bruke simulator for å gjeøe øvinger i boring, trykkontroll og inn- og utkøyring i en brønn.
 • Gjennomføre og rapportere laboratorieforsøk med brønnvæsker og reflektere over brønnvæskesammensetninger og brønnkontroll.
 • Bruke den norske oljehistorien til å reflektere over utvikling i sikkerhetskultur og bærekraftig teknologi på norsk sokkel.
 • Nyttige prosedyrer for pakking og sikring av last.
 • Vurdere risiko knyttet til bruk av Traverskran og foreslå tiltak som kan forebygge ulykker og uønskede hendelser.
 • Stroppe, anhuke og gi signal under lasting og lossing ved bruk av Traverskran.
 • Gjøre greie for gjeldende krav til sikkerhet for sokkelarbeidere.
 • Nytte arbeidstillatelse og sikker jobb-analyse til å reflektere over faremoment og redusere risikoen for uønskede hendelser.
 • Reflektere over hvordan kosthold, rusmiddelbruk og søvnmønster kan påvirke arbeidsevne.
 • Drøfte hva krav og forventninger som blir stilt til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og retter arbeidsgiveren og arbeidstakeren har i arbeidslivet.
Eksamensform 4 skriftlige eksamener for de som ikke har arbeidserfaring fra før:

 • BRT2007 Boring
 • BRT2008 Komplettering og brønnservice
 • BRT2009 Prosedyrer og praksis
 • BRT2010 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk

1 skriftlig eksamen for de som har 3-5 års relevant arbeidserfaring:

 • BOR3102 Praksiskandidat
Dataverktøy Du må ha tilgang til datamaskin/nettbrett, for å kunne følge nettbasert undervisning.
Inkludert i prisen
 • Nettbaserte samlinger
 • Nettbasert materiale
 • Nettskolen
Ikke inkludert i prisen
Betaling
Lånekassen Dette kurset er godkjent i Lånekassen.
Du søker selv via Lånekassen sine nettsider. Les mer her.
Avmelding – Må skje skriftlig gjennom vårt Avmeldingsskjema.
– 14 dagers full angrerett med mindre kurset er påbegynt i nettskolen.

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Mai 2023
Nettbasert
check
01. mai til 15. desember
Kveld
Kveld
kr 32 400,-
Juni 2023
check
01. juni til 15. desember
Kveld
Kveld
kr 32 400,-
Juli 2023
check
01. juli til 15. desember
Kveld
Kveld
kr 32 400,-
August 2023
check
15. august til 15. desember
Kveld
Kveld
kr 32 400,-