Brønnteknikk VG2

Brønnteknikk gir god forståelse om hva som foregår på en plattform og de ulike fasene i en boreoperasjon. Alt fra Geologi og Boreteknologi til oppbygging, produksjon og vedlikehold av en brønn. Kurset er første steg mot en jobb offshore med god lønn og mye fritid.

course-thumbnail

Målrettet utdanningsløp

Siden vi startet opp i 2005 har over 2500 deltakere gjennomført Brønnteknikk, og vi er nå landets største arrangør av borekurs.

Dette er et nettbasert kurs, hvor det tilbys fysiske samlinger underveis i semesteret for best mulig læring. Undervisningen er eksamensrettet og tilrettelagt slik at det kan kombineres med både jobb og andre forpliktelser.

Undervisning og praktisk lærling

Nettundervisningen foregår 2 dager i uken på kveldstid over, disse blir det tatt opptak av så du kan se de i etterkant.

Det gis tilgang til over 50 fagvideoer med lærestoff, oppgaver å jobbe med underveis og det blir utgitt tidligere eksamensbesvarelser for å bli godt rustet mot eksamen.

Start nå, fortløpende påmelding

Vi tar fortløpende påmeldinger slik man kan starte utdanningen så raskt som mulig.
Du får på forhånd tilgang til nettskolen, som da gir oversikt over undervisningsplan, eventuelle opptak fra tidligere samlinger og lærestoff.
Undervisningen starter på nytt hvert semester i januar og august,
eksamener holdes i juni og november.

For eksempel: Om du melder deg på Brønnteknikk Vg2 i april kan du gjennomføre eksamen i november samme år, alternativt påfølgende semester.
Men du kan allerede i april starte undervisningen din å følge undervisningen som startet i januar, samt se opptak av tidligere samlinger og ha tilgang til alt av læremateriell. Dette vil gi deg mulighet til å kunne forberede deg best mulig til eksamen!

Fleksible betalingsløsninger

Kurset er kvalifisert til studiestøtte hos Lånekassen, slik at man kan søke om stipend og lån om ønskelig. Vi tilbyr også delbetaling hos oss som betalingsmetode. Brønnteknikk Vg2 elever vil få rabatt på andre offshorerelaterte kurs.

Kunnskap med muligheter

Ferdighetene man skaffer seg gjennom Brønnteknikk VG2 er relevant i mange år framover. Det letes stadig etter nye olje og gassfelt hvor det er behov for kvalifiserte dekks– og boredekksarbeidere. Derfra kan man jobbe deg videre opp til assisterende borer og tårnmann, og med videreutdanning, helt opp til boresjef.

Forkunnskaper For jobb som dekksarbeider bør man ha 3 års arbeidserfaring fra et praktisk rettet yrke.
For jobb som boredekksarbeider er det anbefalt med 5 års arbeidserfaring eller fagbrev innen

 • Teknikk og industriell produksjon (TIP)
 • Elektrofag
 • Mekaniske
 • Kjemi og prosess.

Se fagbrevoversikt her

Gjennomføring Nettbasert undervisning og ca. 260 timer selvstudium.

Datoer for eksamen og informasjon eksamen.
Det er ikke undervisning juli og desember.
Det må være minimum 12 deltakere påmeldt for at kurset skal gå som planlagt.
Merk at vi forbeholder oss retten til å foreta endringer, basert på tilgjengelighet.

Dette lærer du Boring:

 • Sammenligne bruksområder og egenskapene til de vanligste boreinnretningene.
 • Forklare virkemåtene til boreslammet og slamsirkulasjonssystemet.
 • Gjør greie for virkemåten til røykhåndteringsutstyr i boremodulen og bevegelig utstyr i boretårnet.
 • Beskrive bruk av løst boreutstyr, borerør og nedihullsutstyr.
 • Reflektere over hvordan geologiske forhold kan påvirke boreoperasjoner og brønnbygging.
 • Forklare oppbyggingen av brønnen, og koplingen mellom brønnhodet og boreinnretningen.
 • Beskrive sementering av foringsrør og tilhørende utstyr.
 • Vurdere en passende borestreng med bore- og loggeutstyr for ulike brønnseksjoner.
 • Beregne volum og væsketrykk i brønn, og reflektere over sikkerhetsmarginer.
 • Drøfte ulike barrierer under boreoperasjoner.
 • Beskrive hvorfor brønner stenges permanent, og om ulike virkemidler som blir benyttet som barrierer.

Komplettering og brønnservice:

 • Beskrive reservoaregenskaper på norsk kontinentalsokkel og dannningen av petroleumsreservoarer.
 • Beskrive passende løsninger for komplettering ut fra egenskapene til reservoaret.
 • Beskrive hvordan og hvorfor brønnen og utstyr blir klargjort for komplettering.
 • Gjøre greie for utstyret i den øvre kompletteringa og hvordan barriereelementene kan hindre utslipp til det ytre miljøet.
 • Sammenligne bruksområde og egenskaper til de ulike installasjonstypene som blir brukt til olje- og gassproduksjon.
 • Forklare virkemåten til og plasseringen av ventiltre på brønnen.
 • Beskrive og reflektere over nytteområder av oppstarts- og drepemetoder for produksjonsbrønner.
 • Forklare barriere-, overflate- og nedihullsutstyr til kabel- og kveilerørsoperasjoner til levende og drepte brønner.
 • Beskrive lett brønnintervensjon fra båt eller rigg.

Prosedyrer og praksis:

 • Beskrive og reflektere over hvordan planlegging, utføring og rapportering av arbeidsoperasjoner skal gjennomføres, i samsvar med gjeldende prosedyrer og standarder.
 • Gjennomføre vedlikehold, kontroll, måling og dokumentasjon av utstyr som skal kjøres i brønn.
 • Reflektere over formålet og risikoen med gjennomføring av trykktesting og lekkasjetesting.
 • Bruke simulator for å gjeøe øvinger i boring, trykkontroll og inn- og utkøyring i en brønn.
 • Gjennomføre og rapportere laboratorieforsøk med brønnvæsker og reflektere over brønnvæskesammensetninger og brønnkontroll.
 • Bruke den norske oljehistorien til å reflektere over utvikling i sikkerhetskultur og bærekraftig teknologi på norsk sokkel.
 • Nyttige prosedyrer for pakking og sikring av last.
 • Vurdere risiko knyttet til bruk av Traverskran og foreslå tiltak som kan forebygge ulykker og uønskede hendelser.
 • Stroppe, anhuke og gi signal under lasting og lossing ved bruk av Traverskran.
 • Gjøre greie for gjeldende krav til sikkerhet for sokkelarbeidere.
 • Nytte arbeidstillatelse og sikker jobb-analyse til å reflektere over faremoment og redusere risikoen for uønskede hendelser.
 • Reflektere over hvordan kosthold, rusmiddelbruk og søvnmønster kan påvirke arbeidsevne.
 • Drøfte hva krav og forventninger som blir stilt til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og retter arbeidsgiveren og arbeidstakeren har i arbeidslivet.
Eksamensform 4 skriftlige eksamener for de som ikke har arbeidserfaring fra før:

 • BRT2007 Boring
 • BRT2008 Komplettering og brønnservice
 • BRT2009 Prosedyrer og praksis
 • BRT2010 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk

1 skriftlig eksamen for de som har 3-5 års relevant arbeidserfaring:

 • BOR3102 Praksiskandidat
Dataverktøy Du må ha tilgang til datamaskin/nettbrett, for å kunne følge nettbasert undervisning.
Inkludert i prisen
 • Nettbaserte samlinger
 • Nettbasert materiale
 • Nettskolen
Ikke inkludert i prisen
Betaling
Lånekassen Dette kurset er godkjent i Lånekassen.
Du søker selv via Lånekassen sine nettsider. Les mer her.
Avmelding – Må skje skriftlig gjennom vårt Avmeldingsskjema.
– 14 dagers full angrerett med mindre kurset er påbegynt i nettskolen.

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Januar 2023
Nettbasert
check
10. januar til 15. juni
Kveld
Kveld
kr 32 400,-