STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, tidligere IMO50/IMO60, er et obligatorisk kurs for alle som skal jobbe på båt/skip.

Bli rustet for jobb til sjøs

Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet,
gir deg kompetansen du trenger for å jobbe med ervervsmessig fiske, uansett størrelse.
Her vil du lære å håndtere situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Tilpasset undervisning

Instruktørene er rutinerte, og har lang fartstid i bransjen som gir trygghet i praktiske øvelser. Så er det hensyn vi bør ta, gi beskjed, så tilpasser vi kurset så du føler deg trygg.

Bestill kurs

Velg dato

Juni 2022

Bergen

mandag 20. til fredag 24.

Få plasser

Dagtid kr 15 964,-

Haugesund

mandag 20. til fredag 24.
Dagtid kr 15 964,-

Horten / Oslo

mandag 20. til fredag 24.

Få plasser

Dagtid kr 19 600,-

Kristiansund

mandag 20. til fredag 24.
Dagtid kr 15 964,-

Stavanger

mandag 13. til fredag 17.
Dagtid kr 15 964,-
mandag 27. til fredag 01.
Dagtid kr 15 964,-

Juli 2022

Bergen

mandag 04. til fredag 08.
Dagtid kr 15 964,-

Grimstad

mandag 04. til fredag 08.
Dagtid kr 15 964,-
Forkunnskaper Ingen krav til forkunnskaper.
Gjennomføring Går over 5 ukedager.
Undervisningstider:

Dag 1 10:00 – 17:00
Dag 2 – 5 08:30 – 17.00
Horten 08.15 – 16.00
Eksamen/prøve Obligatorisk deltakelse i undervisningen.
Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabeller.
Dette lærer man
 • Nødsituasjoner
 • Evakuering
 • Redningsfarkost og redningsbåter
 • Personlig rednings utstyr
 • Overlevelse i sjø
 • Helikopter redning
 • Minimere risiko for brann
 • Beredskap til å reagere på brann tilløp
 • Bruk av brannslukkere og brann utstyr
 • Forholdsregler ved bruk av faste slokkeanlegg
 • Bruk av røykdykkerutstyr for effektiv redning
 • Generelle førstehjelps prinsipper
 • Brann skader og forbrenninger
 • Nødprosedyrer
 • Maritim Forurensning
 • Følge trygge arbeidsrutiner
 • Tretthet
Inkludert i prisen
 • Lunsj
 • Kursbevis
Ikke inkludert i prisen
 • Overnatting
 • Transport
Betaling
Kursbevis Gyldig legitimasjon må forevises for å få utstedt kursbevis.
Du får utdelt kursbevis for gjennomført og bestått kurs siste kursdag.
Fornying For å ha kontinuerlig godkjent sertifikat må du ta et repetisjonskurs hvert 5 år.
Sjøfolk som ikke har gjennomgått repetisjonskurs innen fristen, må ta nytt grunnkurs.
Endring av kursdato Må avtales senest 3 dager før kursstart i kontortid: 08:00-16:00
Avmelding
 • Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema.
 • Man kan avbestille inntil 7 dager før kursstart.
 • Ved sykdom må legeerklæring fremvises.
 • Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift!