STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid

Er du dekksoffiser? For at du skal ha gyldig Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) sertifikat, må det repeteres hvert 5 år.

course-thumbnail

Velg riktig kurs

Dette kurset tas om du ikke har gyldig fartstid de siste 5 år.

Tilpasset opplæring

På kurset får du god oppfølging av erfarne instruktører. Er det noe vi bør ta hensyn til, tilpasser vi opplegget slik at du føler deg komfortabel.

Forkunnskaper STCW Sikkerhetskurs, videregående (IMO 80)
Gjennomføring Går over 8 ukedager.
Undervisningstider:

Alle dager 08:30 – 16:00
Horten Oppmøte mandager 09:00 – 16:00 Oppmøte resterende dager 08:15 – 16:00
Eksamen/prøve Skriftlig prøve.
Dette lærer du:
 • Nød situasjoner
 • Evakuering
 • Personlig rednings utstyr
 • Overlevelse i sjø
 • Helikopter redning
 • Bruk av brannslukkere og brann utstyr
 • Forholdsregler ved bruk av faste slokkeanlegg
 • Bruk av røykdykkerutstyr for effektiv redning
 • Generelle førstehjelps prinsipper
 • Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting.
 • Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet.
 • Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler.
 • Lede brannslokkings -operasjoner om bord på skip.
 • Organisere og lære opp brannlag.
 • Inspisere og vedlikehold anlegg og utstyr for branndeteksjon ogbrannslokking.
 • Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse.
 • Gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.
 • Livreddende førstehjelp og medisinsk behandling
 • Generell sykepleie
 • Sykdomslære
 • Medikamenter og medisinsk utstyr, Intravenøs væskebehandling,
 • Praktiske øvelser i medisinsk behandling
Inkludert i prisen
 • Lunsj
 • Kursbevis
Ikke inkludert i prisen
 • Overnatting
 • Transport
Betaling
Kursbevis Tidligere kursbevis og gyldig legitimasjon må forevises for å få utdelt nytt kursbevis.
Fornying For å kontinuerlig ha godkjent sertifikat må du gjennom et repetisjonskurs hvert 5 år.
Endring av kursdato Må avtales senest 3 dager før kursstart i kontortid: 08:00-16:00
Avmelding
 • Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema.
 • Du kan avbestille inntil 7 dager før kursstart.
 • Ved sykdom må legeerklæring fremvises.
 • Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift!

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Mars 2023
Kristiansund
check
mandag 13. til onsdag 22.
Dag
kr 22 391,-
Juni 2023
Horten
check
mandag 26. til onsdag 05.
Få plasser
Dag
kr 29 900,-
August 2023
check
mandag 28. til onsdag 06.
Få plasser
Dag
kr 29 900,-
November 2023
check
mandag 20. til onsdag 29.
Få plasser
Dag
kr 29 900,-