Veien til fagbrev

Videregående skole

På videregående skole kan du få fagbrev ved å starte med 2 år skole og jobbe 2 år i bedrift, som er den såkalte hovedmodellen. Men hvordan utdanningprogrammet legges opp avhenger av fagområde. Se læreplanverk publisert av Utdanningsdirektoratet.

Videregående opplæring for voksne

Om du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående skole, er voksenopplæring et alternativ. Opplæringen gjennomføres på skole eller nettbasert, som hel- eller deltid.

Fagbrev på jobb

For at du kan ta fagbrevet ditt på jobb, er det krav om 1 års praksis i fulltidsstilling. Videre får du lønnet opplæring med stor vekt på ferdighetskravene, som vil ta 1-4 år. Du vil få fritak fra fellesfagene, men må gjennomføre skriftlig eksamen og fagprøve.

Opplæring i bedrift

Vil du ikke gå skole, men ta hele opplæringen hos en bedrift? Velger du denne retningen, må du ha 4 års læretid med teoriopplæring underveis. Det er altså bedriften som har ansvar for hele opplæringen din. Finn godkjent lærebedrift.

Lærekandidat

Hvis det blir utfordrende for deg å fullføre fag- og svennebrevet, kan du få kompetansemål tilpasset deg i avtale med lærebedrift. Med opprinnelig læretid på 1-4 år, gir dette valget muligheten til å få utvidet læretiden din med 2 år. Du vil da få et kompetansebevis i stedet for fagbrev.

Praksisbrevkandidat

Opplæringen foregår i bedrift og på videregående skole over 2 år. Du går opp til en praksisprøve for å få praksisbrevet ditt. Hvis du vil fortsette opplæring mot et fagbrev, kan du det i etterkant.

Praksiskandidatordning

Dette er en dokumentasjonsordning som er aktuell om du har 5 års praksis men mangler teori. Du må gjennomføre en eksamen som privatist, før du går opp til fag- eller svenneprøve. Praksisen din må dokumenteres og godkjennes av fylket ditt for at du kan få selve fagbrevet.