G11 Stroppekurs – Modul 1.1, 2.3

Vil du jobbe med kran, last og løft offshore? Både riggerkurs og krankurs krever at du har stroppekurset i bunnen, så dette er rett sted å begynne.

course-thumbnail

Jobb med løfteredskap offshore

Lær gode rutiner for sikring av last, som hvordan man stropper og fester det som skal flyttes. Man lærer også signalgivning, slik at man kan kommunisere med andre på arbeidsplassen på tross av bråk og avstander.

Kunnskapen man får her, trenger man for å jobbe med løfteoperasjoner og med å sikre gods som skal fraktes mellom offshore og land, som i yrker som anhuker, kranfører eller signalgiver.

Grunnlaget for alle krankurs

Har man planer om å gå Riggerkurs eller et av krankursene, trenger man dette kurset i bunnen før man kan ta flere.

Forkunnskaper Ingen krav til forkunnskap.
Gjennomføring Undervisningstider:

Første kursdag 09:00 – 16:00
Ukedager 08:30 – 16:00
Eksamen/prøve Praktisk og teoretisk prøve.
Dette lærer man
 • Lover og forskrifter.
 • Kort innføring i håndtering av farlig gods.
 • HMS – helse, miljø og sikkerhet.
 • Sakkyndig kontroll.
 • Oppbygging av løfteredskap.
 • Kasseringsregler for løfteredskap
 • Ta i bruk ståltau, kjettingredskap, fiberstropper og sjakler.
 • Sikker bruk av løfteutstyr.
 • Bruk av tabell for riktig valg av løfteutstyr.
 • Vektbedømmelse.
 • Signaler – tegn.
 • Ståltau – heisetau.
Inkludert i prisen
 • Lunsj
 • Kursmateriell
 • Kursbevis
Ikke inkludert i prisen
 • Overnatting
 • Transport
Betaling
Kursbevis Blir tilsendt i posten.
Fornying Ingen krav til fornying.
Endring av kursdato Må avtales senest 3 dager før kursstart i kontortid: 08:00-16:00
Avmelding
 • Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema.
 • Man kan avbestille inntil 7 dager før kursstart.
 • Ved sykdom må legeerklæring fremvises.
 • Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift!

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Oktober 2022
Bergen
check
mandag 10. til onsdag 12.
Dag
kr 8 000,-
Drammen
check
mandag 17. til onsdag 19.
Dag
kr 8 000,-
November 2022
check
mandag 07. til onsdag 09.
Dag
kr 8 000,-
check
mandag 28. til onsdag 30.
Dag
kr 8 000,-
Bergen
check
mandag 07. til onsdag 09.
Dag
kr 8 000,-
Desember 2022
check
mandag 05. til onsdag 07.
Dag
kr 8 000,-
Drammen
check
mandag 19. til onsdag 21.
Dag
kr 8 000,-