Ship Security Officer

Et kurs for deg som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5.

course-thumbnail

Risikoanalyse og sikringsplanlegging til sjøs

Ship Security Officer står ansvarlig for identifisering av eventuelle trusler som kan oppstå. Det kan for eksempel være tyveri fra lasten, smugling, pirat- og terrorvirksomhet. I tillegg skader i forbindelse med brann, eksplosjon eller angrep, såkalt utilsiktede skader.

På kurs vil du få grundig opplæring innen alle feltene, med temaer som rapportering, sjøredning og brannslukking.

Forkunnskaper
 • 12 måneders effektiv fartstid som offiser på fartøy med godkjent ISPS sertifikat.
Gjennomføring Går over 2 ukedager (16 timer)

Tidspunkt 08:15 – 16:00
Eksamen/prøve Skriftlig prøve. I tillegg må du gjennomføre de praktiske øvelsene på en tilfredsstillende måte.
Dette lærer man
 • Trusselbildet i den maritime næringen
 • Internasjonalt og nasjonalt regelverk
 • Sentrale begreper og definisjoner
 • Håndtering av sensitiv informasjon
 • Ansvarsforhold mellom involverte aktører
 • Identifisering av trusler, gjenkjennelse og påvisning
 • Metoder for fysiske søk og inspeksjoner
 • Gjenkjennelse av personer som kan utgjøre en risiko
 • Styring av folkemengder
 • Påkrevde handlinger ved ulike sikringsnivåer
 • Rapportering av sikringshendelser
 • Utførelse av sikringsprosedyrer
 • Kjennskap til beredskapsplanverk
 • Sikringstrening og øvelser
Inkludert i prisen
 • Lunsj
 • Kursbevis
Ikke inkludert i prisen
 • Overnatting
 • Transport
Betaling
Kursbevis Gyldig legitimasjon må forevises for å få utstedt kursbevis.
Du vil bli tildelt kursbevis for gjennomført og bestått kurs siste kursdag.
Fornying Det er opprinnelig ikke krav til repetisjon, men enkelte nasjoner kan imidlertid kreve dette.
Endring av kursdato Må avtales senest 3 dager før kursstart i kontortid: 08:00-16:00
Avmelding
 • Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema.
 • Man kan avbestille inntil 7 dager før kursstart.
 • Ved sykdom må legeerklæring fremvises.
 • Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift!

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Februar 2023
Horten / Oslo
check
onsdag 01. til torsdag 02.
Dag
kr 8 700,-
Mai 2023
check
tirsdag 23. til onsdag 24.
Dag
kr 8 700,-
August 2023
check
torsdag 24. til fredag 25.
Dag
kr 8 700,-
Desember 2023
check
onsdag 06. til torsdag 07.
Dag
kr 8 700,-