Ship Security Officer

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO.

course-thumbnail

Skipets Sikringsoffiser – Ansvar og plikter

Kurset tar for seg det dagsaktuelle, som identifisering av trusler, ansvarsforhold mellom involverte parter og utførelse av sikringsprosedyrer.

Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er man sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede kursdeltakere på å takle situasjoner som kan oppstå når man jobber til sjøs.

Tilpasset opplæring

På kurset får man god oppfølging av erfarne instruktører. Er det noe vi bør ta hensyn til, tilpasser vi opplegget for å sørge for at alle føler seg komfortable.

Forkunnskaper
 • 12 måneders effektiv fartstid som offiser på fartøy med godkjent ISPS sertifikat.
Gjennomføring Går over 2 ukedager (16 timer)

Tidspunkt 08:15 – 16:00
Eksamen/prøve Skriftlig prøve. I tillegg må man gjennomføre de praktiske øvelsene på en tilfredsstillende måte.
Dette lærer man
 • Trusselbildet i den maritime næringen
 • Internasjonalt og nasjonalt regelverk
 • Sentrale begreper og definisjoner
 • Håndtering av sensitiv informasjon
 • Ansvarsforhold mellom involverte aktører
 • Identifisering av trusler, gjenkjennelse og påvisning
 • Metoder for fysiske søk og inspeksjoner
 • Gjenkjennelse av personer som kan utgjøre en risiko
 • Styring av folkemengder
 • Påkrevde handlinger ved ulike sikringsnivåer
 • Rapportering av sikringshendelser
 • Utførelse av sikringsprosedyrer
 • Kjennskap til beredskapsplanverk
 • Sikringstrening og øvelser
Inkludert i prisen
 • Lunsj
 • Kursbevis
Ikke inkludert i prisen
 • Overnatting
 • Transport
Betaling
Kursbevis Gyldig legitimasjon må forevises for å få utstedt kursbevis.
Man vil bli tildelt kursbevis for gjennomført og bestått kurs siste kursdag.
Fornying Det er opprinnelig ikke krav til repetisjon, men enkelte nasjoner kan imidlertid kreve dette.
Endring av kursdato Må avtales senest 3 dager før kursstart i kontortid: 08:00-16:00
Avmelding
 • Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema.
 • Man kan avbestille inntil 7 dager før kursstart.
 • Ved sykdom må legeerklæring fremvises.
 • Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift!

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

August 2022
Horten / Oslo
check
torsdag 25. til fredag 26.
Få plasser
Dag
kr 8 400,-
Desember 2022
check
onsdag 07. til torsdag 08.
Dag
kr 8 400,-