STCW Sikringsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6-2)

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-2.

course-thumbnail

Opplæring innenfor særlige plikter (6-2)

Kurset inneholder temaer som internasjonalt og nasjonalt regelverk, ansvarsforhold, sikringstrening og prosedyrer. Her vil man lære å takle uforventede situasjoner som kan oppstå når man jobber til sjøs.

Tilpasset undervisning

På kurset får man god oppfølging av erfarne instruktører. Er det noe vi bør ta hensyn til, tilpasser vi opplegget slik at man føler seg komfortabel.

Forkunnskaper Ingen krav til forkunnskaper
Gjennomføring Går over 1 ukedag.
Undervisningstider:

Horten 08:15 – 16:00
Øvrige byer 10:00 – 17:00
Eksamen/prøve Skriftlig prøve.
Dette lærer man Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-2.

 • Trusselbildet i den maritime næringen
 • Internasjonalt og nasjonalt regelverk
 • Sentrale begreper og definisjoner
 • Håndtering av sensitiv informasjon
 • Ansvarsforhold mellom involverte aktører
 • Identifisering av trusler, gjenkjennelse og påvisning
 • Metoder for fysiske søk og inspeksjoner
 • Gjenkjennelse av personer som kan utgjøre en risiko
 • Styring av folkemengder
 • Påkrevde handlinger ved ulike sikringsnivåer
 • Rapportering av sikringshendelser
 • Utførelse av sikringsprosedyrer
 • Kjennskap til beredskapsplanverk
 • Sikringstrening og øvelser
Inkludert i prisen
 • Lunsj
 • Kursbevis
Ikke inkludert i prisen
 • Overnatting
 • Transport
Betaling
Kursbevis Gyldig legitimasjon må forevises for å få utstedt kursbevis. Man vil bli tildelt kursbevis for gjennomført og bestått kurs siste kursdag.
Fornying Det er ikke krav til oppdatering av kurs i sikringsbevissthet.
Endring av kursdato Må avtales senest 3 dager før kursstart i kontortid: 08:00-16:00
Avmelding
 • Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema.
 • Man kan avbestille inntil 7 dager før kursstart.
 • Ved sykdom må legeerklæring fremvises.
 • Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift!

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

September 2022
Kristiansund
check
mandag 05. til mandag 05.
Dag
kr 3 754,-
Haugesund
check
fredag 16. til fredag 16.
Dag
kr 3 754,-
Oktober 2022
Kristiansund
check
mandag 03. til mandag 03.
Dag
kr 3 754,-
check
mandag 31. til mandag 31.
Dag
kr 3 754,-
Haugesund
check
fredag 14. til fredag 14.
Dag
kr 3 754,-
November 2022
check
fredag 11. til fredag 11.
Dag
kr 3 754,-
Kristiansund
check
mandag 28. til mandag 28.
Dag
kr 3 754,-
Desember 2022
Haugesund
check
fredag 09. til fredag 09.
Dag
kr 3 754,-