Rederiets sikringsoffiser

Dette kurset dekker kravene til opplæring av personer som skal tjenestegjøre som Company Security Officer i henhold til ISPS-koden.

course-thumbnail

Skal man tjenestegjøre – Vær bevisst

Kurset omhandler temaer som trusselbildet i den maritime næringen, internasjonalt og nasjonalt regelverk, og sentrale begreper og funksjoner.

I opplæringen vil man gjennomgå identifisering av trusler, gjenkjennelse av personer som kan utgjøre en risiko og styring av folkemengder. Her vil dyktige instruktører forberede kursdeltakere på å takle situasjoner som kan oppstå når man jobber til sjøs.

Tilpasset opplæring

På kurset får man god oppfølging av erfarne instruktører. Er det noe vi bør ta hensyn til, tilpasser vi opplegget for å sørge for at alle føler seg komfortable.

Forkunnskaper Ingen krav til forkunnskaper.
Gjennomføring Går over 2 ukedager (16 timer)

Tidspunkt 08:15 – 16:00
Dette lærer man
 • Trusselbildet i den maritime næringen
 • Internasjonalt og nasjonalt regelverk
 • Sentrale begreper og definisjoner
 • Håndtering av sensitiv informasjon
 • Ansvarsforhold mellom involverte aktører
 • Identifisering av trusler, gjenkjennelse og påvisning
 • Påkrevde handlinger ved ulike sikringsnivåer
 • Rapportering av sikringshendelser
 • Kjennskap til beredskapsplanverk
 • Sikringstrening og øvelser
Inkludert i prisen
 • Lunsj
 • Kursbevis
Ikke inkludert i prisen
 • Overnatting
 • Transport
Betaling
Kursbevis Gyldig legitimasjon må forevises for å få utstedt kursbevis. Presis fremmøte er betingelsen for å få godkjent kurset.
Fornying Det er ikke krav til oppdatering av CSO-kurs.
Endring av kursdato Må avtales senest 3 dager før kursstart i kontortid: 08:00-16:00
Avmelding
 • Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema.
 • Man kan avbestille inntil 7 dager før kursstart.
 • Ved sykdom må legeerklæring fremvises.
 • Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift!

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

August 2022
Horten / Oslo
check
torsdag 25. til fredag 26.
Få plasser
Dag
kr 8 400,-
Desember 2022
check
onsdag 07. til torsdag 08.
Få plasser
Dag
kr 8 400,-