Rederiets sikringsoffiser

Dette kurset dekker kravene til opplæring av personer som skal tjenestegjøre som Company Security Officer i henhold til ISPS-koden.

course-thumbnail

Skal du tjenestegjøre – Vær bevisst

Kurset omhandler temaer som trusselbildet i den maritime næringen, internasjonalt og nasjonalt regelverk, og sentrale begreper og funksjoner.

I opplæringen vil du gjennomgå identifisering av trusler, gjenkjennelse av personer som kan utgjøre en risiko og styring av folkemengder. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Tilpasset opplæring

Er det noe vi bør ta hensyn til, tilpasser vi opplegget slik at du føler deg komfortabel.

Forkunnskaper Ingen krav til forkunnskaper.
Gjennomføring Går over 2 ukedager (16 timer)

Tidspunkt 08:15 – 16:00
Dette lærer man
 • Trusselbildet i den maritime næringen
 • Internasjonalt og nasjonalt regelverk
 • Sentrale begreper og definisjoner
 • Håndtering av sensitiv informasjon
 • Ansvarsforhold mellom involverte aktører
 • Identifisering av trusler, gjenkjennelse og påvisning
 • Påkrevde handlinger ved ulike sikringsnivåer
 • Rapportering av sikringshendelser
 • Kjennskap til beredskapsplanverk
 • Sikringstrening og øvelser
Inkludert i prisen
 • Lunsj
 • Kursbevis
Ikke inkludert i prisen
 • Overnatting
 • Transport
Betaling
Kursbevis Gyldig legitimasjon må forevises for å få utstedt kursbevis. Presis fremmøte er betingelsen for å få godkjent kurset.
Fornying Det er ikke krav til oppdatering av CSO-kurs.
Endring av kursdato Må avtales senest 3 dager før kursstart i kontortid: 08:00-16:00
Avmelding
 • Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema.
 • Du kan avbestille inntil 7 dager før kursstart.
 • Ved sykdom må legeerklæring fremvises.
 • Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift!

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Februar 2023
Horten / Oslo
check
onsdag 01. til torsdag 02.
Dag
kr 8 700,-
Mai 2023
check
tirsdag 23. til onsdag 24.
Dag
kr 8 700,-
August 2023
check
torsdag 24. til fredag 25.
Dag
kr 8 700,-
Desember 2023
check
onsdag 06. til torsdag 07.
Dag
kr 8 700,-