Hva kreves for å jobbe offshore

Lurer du på hva du trenger for å jobbe offshore, her gir vi noen tips til de mest vanlige startyrkene.

Hva med å jobbe på boredekk offshore?

Kranoperasjon fra plattformdekk.

Kvalifiserer du deg som dekksarbeider kan du jobbe deg opp til boredekksarbeider, videre til boresjef. Hvis du velger å jobbe på dekk, betyr det en spennende arbeidshverdag som åpner dører for andre yrker offshore. Du bør like hardt, fysisk arbeid for å gjennomføre bore- og brønnaktivitetene. For å dekke kompetansekravene, trenger du relevant fagbrev og Brønnteknikk.

Kurs du må ha:

Anbefalte kurs

Tilleggskursene som gjerne er nødvendig for å få jobb på plattformen er følgende:

Jobb innen forpleining

Forpleining offshore kan det være yrker som renholdsoperatør, kokk og sykepleier.

Anbefalte kurs

Renholdsoperatør
For å få en fot innen offshore kan renholdsoperatør være et godt alternativ. Er du faglært og har de obligatoriske kursene i boks er du godt på vei mot en jobbsøknadsprosess. En arbeidsdag for en renholdsoperatør består av vedlikehold og vasking av rom, og utføring av ulike serviceoppgaver.

Kokk
Er du ute etter nye utfordringer som kokk, er det godt mulig at en jobb offshore kan være noe for deg. Variert, næringsrik og sunn mat er i fokus. Det er hektiske arbeidsdager fra morgen til kveld, hvor du stadig kan få utviklet ferdighetene dine.

Sykepleier
Sykepleier offshore er ansvarlig for helsetjenesten om bord på plattformen, så da kan du forvente en variert og travel arbeidshverdag. Det inkluderer for eksempel journalføring, rapportering, innkjøp av medisiner og medisinsk utstyr. Det kreves gjerne 5 års relevant klinisk erfaring, og utdanning innen enten intensiv- eller anestesisykepleie i bunn.

ISO-fag

Alle flater må behandles

Det er en forkortelse for faggruppen isolasjon, stillas og overflatebehandling. Arbeidsoppgavene offshore vil være vedlikehold av anlegg og installasjoner.

Typiske ISO fag offshore:

Anbefalte kurs