Hva er beredskapskurs?

Beredskapskurs skaper trygghet

Du kan oppleve krevende situasjoner til sjøs og på plattformen, så det er viktig å være beredt fysisk og mentalt. Det å kan bidra for å skape trygghet er til stor fordel ikke bare for deg selv, men også på arbeidsplassen. Å kurses med teoretisk og praktisk læring, gjør at du kan være kontrollert og selvstendig om noe uønsket oppstår.

Kunnskapene du får fra beredskapskursene, tar du med deg ved jobben du skal utføre. På arbeidsplassen tildeles det beredskapslag for øving. Noen kan å bruke evakueringsbåtene, mens andre kan å finne folk hvis det blir brann.

Hvilke beredskapskurs trenger du?

Hvilket beredskapskurs som er nødvendig for deg, avhenger av hvilket yrke du skal jobber med. Noen må du ha, mens andre er foretrukket.

Du mottar sertifikatet ditt når du har gjennomført kurs, som skal være dokumentert i henhold til Offshore Norge sine krav. For at sertifikatet skal holde seg gyldig, må du ta repetisjonskurs etter en periode for å friske opp kunnskapene dine.

Eksempler på beredskapskurs offshore

Eksempler på beredskapskurs maritimt