Forskjellen på dokumentert- og sertifisert opplæring

Når du bruker maskiner og utstyr stilles det krav til opplæring, hvor det skilles mellom dokumentert- og sertifisert. Dokumentert opplæring får du av arbeidsgiver eller andre som er erfarne nok. Sertifisert opplæring får du fra en godkjent skole.

Dokumentert opplæring

Det er viktig at du lærer deg sikker bruk av arbeidsutstyr, så bedriften du jobber hos skal dokumentere at du har fått opplæring i det arbeidsutstyret du bruker.

Du får signert dokumentasjon fra arbeidsgiver med dato for opplæringen og hva som er gjennomgått, slik at du kan gjøre arbeid ut ifra det du har fått opplæring i. Dokumentert opplæring får du av arbeidsgiver eller andre som er erfarne nok.

Sertifisert opplæring

Akkurat som ved dokumentert opplæring, skal du ha utstyrsspesifikk opplæring til det utstyret du skal bruke. Men for enkelte typer utstyr må sikkerhetsopplæringen gjøres av en sertifisert skole.

Kravet gjelder arbeid med følgende: