Akvakultur VG2 – Samlingsdatoer

Høst 2022 – Dato ligger i nettskolen

Ekskursjon til oppdrettsanlegg i Trondheim: Uke 37: 16 – 18 september 2022

Introduksjon og organisering
Del 1: Om oppdrettsnæringen
Del 2A: Landbasert oppdrett av smolt
Del 2B: Sjøbasert oppdrett av fisk
Del 3: Oppdrett av marin fisk
Del 4: Oppdrett av skjell, krepsdyr og kråkeboller
Del 5: Oppdrett og miljø
Del 6: Fiskens fôr
Del 7: Bedriften og de ansatte
Forberedelse mot eksamen

Eksamensdatoer – Høst 2022

AKV2005 Drift og produksjon – 14 november
AKV2007 Anlegg og teknikk– 15 november
AKV2006 Biologi og miljø– 21 november
AKV2008 Tverrfaglig
AKV3102 Praksiskandidat – 22 november