Brønnteknikk VG2

Jobb på rigg med boring, for deg som er eller ønsker å jobbe offshore. Kan kombineres med jobb.

Akvakultur VG2

Jobb med oppdrett, lær om drift av akvakulturanlegg og biologisk produksjon. Kan kombineres med jobb.

Dynamisk Posisjonering