Dag

G11 Stroppekurs – Modul 1.1, 2.3

Skal du jobbe med kran, last og løft offshore? Både riggerkurs og krankurs krever at du har stroppekurset i bunnen, så dette er rett sted å begynne.

Kurs: G11 Stroppekurs – Modul 1.1, 2.3
Sted: Drammen
Dato: desember 19 mandag til desember 21 onsdag, 2022
Pris: kr 8 000,-
Forkunnskaper Ingen krav til forkunnskap.
Gjennomføring 3 dager (24 skoletimer)

Første kursdag 09:00 – 16:00
Ukedager 08:30 – 16:00
Eksamen/prøve Teoretisk prøve.
Dette lærer man
 • Lover og forskrifter.
 • Kort innføring i håndtering av farlig gods.
 • HMS – helse, miljø og sikkerhet.
 • Sakkyndig kontroll.
 • Oppbygging av løfteredskap.
 • Kasseringsregler for løfteredskap
 • Ta i bruk ståltau, kjettingredskap, fiberstropper og sjakler.
 • Sikker bruk av løfteutstyr.
 • Bruk av tabell for riktig valg av løfteutstyr.
 • Vektbedømmelse.
 • Signaler – tegn.
 • Ståltau – heisetau.
Inkludert i prisen
 • Lunsj
 • Kursmateriell
 • Kursbevis
Ikke inkludert i prisen
 • Overnatting
 • Transport
Betaling
Kursbevis Blir tilsendt i posten.
Fornying Ingen krav til fornying.
Endring av kursdato Må avtales senest 3 dager før kursstart i kontortid: 08:00-16:00
Avmelding
 • Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema.
 • Du kan avbestille inntil 7 dager før kursstart.
 • Ved sykdom må legeerklæring fremvises.
 • Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift!