Støtte fra NAV / LO

Kan jeg få støtte fra NAV?

I noen tilfeller kan NAV dekke kursavgiften, les om NAV sine vilkår her.
Når du melder deg på et kurs og NAV skal dekke dette for deg, må du ha avklart dette med saksbehandleren din på forhånd.
Videresend denne informasjonen til din saksbehandler i NAV:

Tilsagnet sendes til:
Exsto Offshoreutdanning AS
Stiklestadveien 1 A
7041 Trondheim
– Org.nr.: 811 836 982
– Bedriftsnr.: 911 848 015
– Kontonr.: 9051.12.07990
* Vi sender refusjonskrav når vi mottar tilsagnet i Altinn.

Kan jeg få støtte fra LO?

For å søke støtte fra Lo’s Utdanningsfond må du ha bekreftelse fra oss på at du har gjennomført eller er tatt inn på kurs, hvilket kurs det er snakk om,
hva det koster og når det går. Dette gjelder også om kurset allerede er betalt.
Søknadsfristen er 15. mai for lengre kurs, mens søknader for kortere kurs behandles fortløpende. Du kan søke elektronisk.
Les mer om LOs utdanningsfond.