Jobbmuligheter

Hva trenger jeg for å få meg jobb offshore?

Det avhenger av hvilket yrke du ønsker å gå inn i. Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Her finner du en oversikt over noen av de vanligste yrkene og hva de krever av kurs og erfaring, og på jobboffshore.no finner du en mer komplett oversikt.

Er jeg garantert jobb etter endt utdanning eller fullført kurs?

Nei, ingen kan garantere deg jobb etter endt opplæring. Det er dine kvalifikasjoner og erfaring som ligger til grunn når du søker jobb. Her kan du lese tips til hvordan øke sjansen for å få jobb offshore.

Hva er aldersgrensen for å jobbe offshore?

Du må ha fylt 18 år for å reise ut på norsk sokkel. Pensjonsalderen i Nordsjøen følger de samme regler som for arbeid på land.

Kan utenlandske arbeidssøkere søke jobb offshore?

EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet for arbeidstakere medfører at arbeidssøkere fra andre EØS-land fritt kan søke arbeid i Norge. De har rett til å registrere seg som arbeidssøkere hos Arbeids- og velferdsetaten og få samme service på NAV-kontorene som innenlandske borgere, jf. kapittel 8.

For mer informasjon om dette se Regjeringen sine nettsider under Arbeidsdepartementet.