Din påmelding

Du har ingen produkter i handlekurven.

Helseattest og sykdom

Må jeg ha helseattest for å jobbe offshore?

Ja, alle som skal jobbe offshore må ha godkjent helseattest som viser at de er i normalt god form. Denne må fornyes hvert 2. år.

Fra 1. januar 2014 kan du kun få utstedt helseattest fra en godkjent petroleumslege.

Er helseattest for sjømenn godkjent for arbeid på plattform?

Nei, maritim helseattest, også kalt sjømannshelseattest, er ikke godkjent. Du må ha en egen offshore helseerklæring.

Skal du jobbe på båt får du helseattest for sjømenn, som blir utstedt av sjømannslege.

Hvilke helsekrav stilles for å få jobbe offshore?

Helsetilstanden din må være slik at den ikke utgjør noen fare for deg selv eller andre.

Det betyr at du må:

 • Være i fysisk og psykisk stand til å mestre opphold på innretningen, samt en evakueringssituasjon.
 • Være i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs.
 • Ikke ha en tilstand som kan medføre at varsling ikke registreres.
 • Ikke ha en lidelse hvor bortfall av nødvendig medisinering eller som av andre grunner kan medføre alvorlig fare for egen eller andres helse og sikkerhet.

Du må også oppfylle disse kravene:

 • Syn: Du må ha god nok synsstyrke til å kunne jobbe på en sikker måte på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. Du må ha normalt synsfelt på minst ett øye. Synsstyrken må være minst 0,1 uten bruk av briller/linser. Bruker du linser om natten kan du søke dispensasjon fra kravet.
 • Hørsel: Du kan ikke ha hørsel som er mer nedsatt enn at du oppfatter sikkerhetskritiske lydvarsler og taleinformasjon.
 • Hjerte-karsykdom: Du kan ikke ha hjerte- eller karsykdom som kan medføre økt sannsynlighet for akutt behandlingstrengende sykdomstilfelle.
 • Hjernefunksjonsforstyrrelser: Det må ikke foreligge tilstander som medfører økt sannsynlighet for anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser eller andre anfall med redusert bevissthet.
 • Psykiske lidelser: Du kan ikke ha en psykisk lidelse eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser.
 • Diabetes: Du kan ikke ha diabetes som må behandles med insulin eller andre antidiabetika som kan føre til hypoglykemi.
 • Misbruk: Du kan ikke misbruke alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruke beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet og arbeidsevne.
 • Lungefunksjon: Du må ha tilfredsstillende lungefunksjon.
 • Førlighet: Førligheten din må være tilstrekkelig til at du kan arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig og slik at du kan mestre en nødssituasjon og evakuering.
 • Medikamentbruk: Du kan ikke bruke medikamenter, enten de er forskrevet av lege eller ikke, som reduserer muligheten din til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig og til å mestre en nødssituasjon og evakuering.
 • Andre lidelser: Du kan ikke ha andre lidelser som medfører at kravene til helse og førlighet ikke er oppfylt, eller som kan medføre at du trenger akutt medisinsk behandling som ikke kan ytes til havs.
 • Overvekt: Det må ikke være overvekt som utgjør en sikkerhetsmessig risiko i en nødssituasjon. Legen må iverksette tiltak ved BMI over 35. Vekt over 120 kg eller livvidde over 115 cm kan være et sikkerheitsproblem, og legen må gjøre en individuell vurdering.
 • Graviditet: Etter 28. uke i svangerskapet er helsekravene ikke oppfylt, og du kan ikke reise offshore.

Har du spørsmål om helseattesten, kan du kontakte Fylkesmannen i Rogaland.

Sykdom og jobb offshore

Helsekravene til hvem som får reise offshore reguleres av FOR 2010-12-20 nr 1780.

Denne forskriften kan oppsummeres:

 • ADHD og asperger: Legen må søke om dispensasjon.
 • Diabetes type 1: Du kan få dispensasjon for sporadiske turer. Ved behov for opphold over 1 uke eller vanlig offshorerotasjon er kravene meget strenge, og legen må involvere helsetjenesten på plattformen i dispensasjonssøknaden.
 • Diabetes type 2: Legen trenger som hovedregel ikke søke dispensasjon.
 • Epilepsi: Dersom du har hatt anfall siste 12 måneder må legen søke dispensasjon.
 • Hørselstap: Krav om bruk av høreapparat og normal taleforståelse. Trenger vanligvis ikke dispensasjon
 • Psykiske lidelser: Ved mild angst og depresjon trenger ikke legen søke dispensasjon. Ved alvorlig angst, depresjon eller gjennomgått psykose må lege søke dispensasjon.

Vil du ha flere detaljer, kan du lese hele forskriften her.

Avslag på helseattest

De vanligste årsakene til avslag på helseattest er livsstilssykdommer som høyt blodtrykk og kolesterol, overvekt og diabetes 2.

Utenlandske helseerklæringer

Fylkesmannen i Rogaland har bestemt at britiske og nederlandske helseerklæringer aksepteres på lik linje med norske. Danske helseerklæringer aksepteres ikke, da den danske ordningen ikke er like streng som det norske regelverket. Mer informasjon om utenlandske helseerklæringer finner du hos Fylkemannen i Rogaland.

Har du spørsmål knyttet til helse/sykdom/skader og det å jobbe offshore?

Ta kontakt med Petroleumsverksemda hos fylkesmannen i Rogaland.