Helseattest og sykdom

Må jeg ha helseattest for å jobbe offshore?

Ja, alle som skal jobbe offshore må ha godkjent helseattest som viser at de er i normalt god form. Denne må fornyes hvert 2. år.

Fra 1. januar 2014 kan du kun få utstedt helseattest fra en godkjent petroleumslege.

Er helseattest for sjømenn godkjent for arbeid på plattform?

Nei, maritim helseattest, også kalt sjømannshelseattest, er ikke godkjent. Du må ha en egen offshore helseerklæring.

Skal du jobbe på båt får du helseattest for sjømenn, som blir utstedt av sjømannslege.

Hvilke helsekrav stilles for å få jobbe offshore?

Helsetilstanden din må være slik at den ikke utgjør noen fare for deg selv eller andre.

Det betyr at du må:

Du må også oppfylle disse kravene:

Har du spørsmål om helseattesten, kan du kontakte Fylkesmannen i Rogaland.

Sykdom og jobb offshore

Helsekravene til hvem som får reise offshore reguleres av FOR 2010-12-20 nr 1780.

Denne forskriften kan oppsummeres:

Vil du ha flere detaljer, kan du lese hele forskriften her.

Avslag på helseattest

De vanligste årsakene til avslag på helseattest er livsstilssykdommer som høyt blodtrykk og kolesterol, overvekt og diabetes 2.

Utenlandske helseerklæringer

Fylkesmannen i Rogaland har bestemt at britiske og nederlandske helseerklæringer aksepteres på lik linje med norske. Danske helseerklæringer aksepteres ikke, da den danske ordningen ikke er like streng som det norske regelverket. Mer informasjon om utenlandske helseerklæringer finner du hos Fylkemannen i Rogaland.

Har du spørsmål knyttet til helse/sykdom/skader og det å jobbe offshore?

Ta kontakt med Petroleumsverksemda hos fylkesmannen i Rogaland.