Framtiden til olje og gass industrien

Utviklingen på norsk sokkel

Siden første produksjonsår i 1971 har aktivitet og investeringer i oljebransjen økt jevnt, men rekordøkning de siste årene. Oljeselskapene sier selv at de planlegger store investeringer i fremtiden, så de arbeider hele tiden med å øke lønnsomheten på norsk sokkel.