Eksamen

Skal du studere Brønnteknikk VG2 eller Akvakultur VG2, må du selv melde deg opp til eksamen som privatist.
Eksamensoppmeldingen er inndelt slik:

5) Betal med kort.
Du vil få tilsendt informasjon med nærmere informasjon om eksamen.
Eksamen kan bli gjennomført et annet sted enn den skolen du meldte deg opp ved,
så vær sikker på at du sjekker tid og sted i brevet du får.
Dersom du ikke har fått informasjon innen 14 dager før eksamensperioden starter, må du kontakte Privatistweb.
Mer om hvordan bruke Privatistweb.

Kontaktinformasjon til Trøndelag fylke
Telefon: 74 17 40 20
E-post: eksamen@trondelagfylke.no

Eksamensoppmelding i Nordland fylke

1) Gå til www.nfk.no.
2) Gå videre til «Oppmelding til privatisteksamen».
3) Her finner du oppmeldingsskjema og mer informasjon om hvordan du melder deg opp til eksamen.

Brønnteknikk
– BRT2007 Boring
– BRT2008 Komplettering og brønnvedlikehold
– BRT2009 Prosedyrer og praksis
– BRT2010 Tverrfaglig
* BOR3102 Praksiskandidat (Gjelder bare for de med 5 års praksis!)

Akvakultur
– AKV2005 Drift og produksjon
– AKV2007 Anlegg og teknikk
– AKV2006 Biologi og miljø
– AKV2008 Tverrfaglig
* AKV3102 Praksiskandidat (Gjelder bare for de med 5 års praksis!)

4) Skolen vil gi deg informasjon om hvordan du betaler. Husk å ta med kvitteringen på eksamensdagen!

Kontaktinformasjon til Nordland fylke
Telefon: 75 65 46 16
E-post: supportprivatist@nfk.no

Eksamensoppmelding for utenlandske elever

For å melde deg opp til eksamen trenger du norsk personnummer eller D-nummer.
Har du ikke D-nummer så må du fylle ut et skjema som du får av oss, så melder vi deg opp til eksamen.

D-nummer blir gitt til deg som skal oppholde deg i Norge mindre enn 6 måneder.
Forlenges oppholdet, må du melde flytting til folkeregisteret og likningskontoret.
D-nummeret blir da omgjort til personnummer.
Skal du bostedsregistrere deg for lengre opphold, må du møte opp personlig på skattekontoret.
For informasjon om hvordan skaffe D-nummer, kontakt skatteetaten.

Viktig! Søk om personnummer eller D-nummer ved studiestart for å sikre at du har det til eksamensoppmelding.

Les mer om bostedsregistrering og D-nummer på Skatteetatens sider.

Vi tar forbehold om feil og mangler i denne eksamensinformasjonen.
Dersom informasjon du finner her ikke stemmer med noe du har fått fra Privatistweb,
skal du anse informasjonen fra fylkeskommunen som korrekt.

Vanlige spørsmål

Skal du melde deg av en eksamen må du kontakte eksamenskontoret i ditt fylke.
Eksamensavgiften blir ikke refundert.

Du har rett til utsatt eksamen dersom du har dokumentert forfall på eksamensdagen.
Du må gi beskjed til eksamenskontoret i ditt fylke om at du blir borte fra eksamen på grunn av sykdom.
Du må også sende sykmelding til eksamenskontoret innen tre dager!
Retten til å ta ny eksamen ved sykdom gjelder første eksamensperiode etter at du har vært syk med sykemelding.

Du har selv ansvar for å undersøke og holde deg oppdatert om hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamensdagen.
Hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen avhenger av faget,
derfor har Utdanningsdirektoratet har lagd en eksamensveiledning for yrkesfag.
Har du spørsmål om hjelpemidler må du ta kontakt med eksamenskontoret i ditt fylke.
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av videregående opplæring,
og du kan se en oversikt over ta fag som privatist her.

Har du behov for særskilt tilrettelegging av eksamen, har du krav på å få det.
Særskilt tilrettelegging må du søke om, ta kontakt med eksamenskontoret i ditt fylke.
Dokumentasjon fra sakkyndig instans må du sende inn sammen med søknaden.
Fristen for å sende inn søknad er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.

Spørsmål om privatisteksamen kan rettes til eksamenskontoret i ditt fylke.
Vi tar forbehold om feil og mangler i denne eksamensinformasjonen.
Dersom informasjon du finner her ikke stemmer med noe du har fått fra fylkeskommunen,
skal du anse informasjonen derfra som korrekt.